Kontaktid

Büroo aadress
Kuģu tänav 24, 6 korruse, Riia, Läti, LV-1007  

GSM: +371 27094441
Telefon: +371 67517702
Telefon: +371 67517703
Telefon: +371 67517704
Telefon: +371 67517705
Telefon/ Fax: + 371 67595999


E-post: info@perfectsales.lv

Company details
Company name: ""PERFECT SALES" International Consulting Company" Ltd
Legal address: Papelu street 7, Ramava, LV - 2111, Latvia
Registration number: 40103656188
VAT number: LV40103656188 
Bank:  AS "SEB Banka"
S.W.I.F.T.: UNLALV2X
IBAN: LV63UNLA0050022343861 
   

"MENEDŽMENTA ABC"  (Ko darbinieki sagaida no vadītāja) 2016. gada 14. jūnijs"PĀRRUNU VEŠANAS PRASMES" / "MENEDŽMENTA ABC 2" (Darbinieku darba efektivitātes izvērtēšana un  kā veikt produktīvas pārrunas ar darbiniekiem) 2016. gada 28. jūnijs"Perfect Sales" ir kļuvusi par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) biedru, ar šo sadarbības soli apstiprinot vēlmi aktīvi darboties uzņēmējdarbības vides attīstīšanā Latvijā!"EFEKTĪVA KLIENTU APKALPOŠANA" (Likums Nr. 1 - Ja mēs nerūpējamies par klientu... to izdarīs kāds cits!) 2016. gada 13. jūnijs"DARBS AR GRŪTO KLIENTU"  (Iebildumi - pārdevēja labākie draugi)  2016. gada 7. jūnijs"EFEKTĪVA PĀRDOŠANA"  (Kā pārdot vērtību, nevis cenu) 2016. gada 6. jūnijs
"MENEDŽMENTA ABC" (Ko darbinieki sagaida no vadītāja) 2016. gada 14. jūnijs
"PĀRRUNU VEŠANAS PRASMES" / "MENEDŽMENTA ABC 2" (Darbinieku darba efektivitātes izvērtēšana un kā veikt produktīvas pārrunas ar darbiniekiem) 2016. gada 28. jūnijs
"Perfect Sales" ir kļuvusi par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) biedru, ar šo sadarbības soli apstiprinot vēlmi aktīvi darboties uzņēmējdarbības vides attīstīšanā Latvijā!
"EFEKTĪVA KLIENTU APKALPOŠANA" (Likums Nr. 1 - Ja mēs nerūpējamies par klientu... to izdarīs kāds cits!) 2016. gada 13. jūnijs
"DARBS AR GRŪTO KLIENTU" (Iebildumi - pārdevēja labākie draugi) 2016. gada 7. jūnijs
"EFEKTĪVA PĀRDOŠANA" (Kā pārdot vērtību, nevis cenu) 2016. gada 6. jūnijs