Semināru grafiks

Efektīva pārdošana

Apraksts

Semināra programma paredzēta pārdevējiem/klientu konsultantiem, kuri nodarbojas ar aktīvu preču/pakalpojumu pārdošanu un klientu apkalpošanu.

Mērķis

Ļaut pārdevējiem izanalizēt savas darbības kļūdas un veikt nepieciešamās izmaiņas savā darba stilā. Paaugstināt profesionālās iemaņas un nostiprināt ar praktiskiem pārdošanas uzdevumiem un metodēm iegūtās zināšanas.

Metodika

Īsas lekcijas mijas ar individuālām un grupu nodarbībām. Praktiskajās nodarbībās dalībnieki strādās ar savas kompānijas piedāvātajām precēm un pakalpojumiem. Īsās lekcijās gūto informāciju dalībnieki savā atmiņā nostiprinās, pielietojot arī savas jau esošās zināšanas individuālajos un grupu darbos.

Lasīt vairāk

Efektīva klientu apkalpošana

Apraksts

Programma ir paredzēta ikvienam, kura ikdienas darbs ir tieši saistīts ar cilvēkiem un klientu apkalpošanu, proti, projektu vadītājiem, klientu operatoriem - gan vairumtirgotājiem, gan mazumtirgotājiem, pārdevējiem un katram interesentam.

Mērķis

Paaugstināt profesionālās iemaņas un nostiprināt ar praktiskiem uzdevumiem un metodēm iegūtās zināšanas. Ļaut darbiniekiem izanalizēt savas darbības kļūdas un veikt nepieciešamās izmaiņas savā darba stilā.

Metodika

Apmācību gaitā liels uzsvars tiek likts ne tikai uz teorētisko materiālu, bet arī praktisku iemaņu apzināšanu un praktizēšanu. Īsu lekciju kurss caurvijas ar praktiskām nodarbībām, lomu spēlēm, diskusijām un situāciju analīzi.

Lasīt vairāk

Veiksmīga darījuma 8 posmi

Apraksts

Semināra programma paredzēta klientu konsultantiem, kam jau ir pieredze tirdzniecībā, tirdzniecības darbiniekiem un produktu menedžeriem, kas ikdienā tiekas ar klientiem un nodarbojas ar pakalpojumu aktīvo un tiešo pārdošanu.

Mērķis

Sniegt dalībniekam zināšanas, prasmes un sapratni par veiksmīgas pārdošanas soļiem. Attīstīt veiksmīgas metodes darbam ar klientiem, uzlabot dalībnieku pārdošanas un pārrunu prasmes. Apgūt praktiskus pārdošanas paņēmienus un metodes, lai uzlabotu pārdošanas rezultātu.

Metodika

Īsas lekcijas mijas ar individuālām un grupu nodarbībām. Katrs semināra dalībnieks tiek nodrošināts ar apjomīgu rakstisko materiālu (rokasgrāmatu). Praktiskajās nodarbībās dalībnieki strādās tikai ar savām produktu grupām.

Lasīt vairāk

Veiksmīga darījuma 8 posmi

Apraksts

Semināra programma paredzēta klientu konsultantiem, kam jau ir pieredze tirdzniecībā, tirdzniecības darbiniekiem un produktu menedžeriem, kas ikdienā tiekas ar klientiem un nodarbojas ar pakalpojumu aktīvo un tiešo pārdošanu.

Mērķis

Sniegt dalībniekam zināšanas, prasmes un sapratni par veiksmīgas pārdošanas soļiem. Attīstīt veiksmīgas metodes darbam ar klientiem, uzlabot dalībnieku pārdošanas un pārrunu prasmes. Apgūt praktiskus pārdošanas paņēmienus un metodes, lai uzlabotu pārdošanas rezultātu.

Metodika

Īsas lekcijas mijas ar individuālām un grupu nodarbībām. Katrs semināra dalībnieks tiek nodrošināts ar apjomīgu rakstisko materiālu (rokasgrāmatu). Praktiskajās nodarbībās dalībnieki strādās tikai ar savām produktu grupām.

Lasīt vairāk

Darbs ar grūto klientu/ Risinājumi konfliktsituācijās

Apraksts

Programma ir domāta ikvienam, kas ir ieinteresēts veiksmīgāk kārtot darījumus, apkalpot klientus un attīstīt savas pārdošanas prasmes arī konfliktsituācijās. Semināra gaitā Jūs uzzināsiet, kā vieglāk un efektīvāk dibināt kontaktu ar klientu; apzināsieties un uzlabosiet savu uzvedības stilu saskarsmē; novērtēsiet klientu un labāk sapratīsiet viņa vēlmes un vajadzības; efektīvāk uztversiet klienta vajadzības un dosiet viņam vēlamo informāciju; uzlabosiet priekšstatu pašam par sevi un efektīvi pārstāvēsiet sevi jebkurā situācijā ar klientu vai savā personīgajā dzīvē.

Mērķis

Iepazīt dažādus klientu tipus un uztveres īpatnības, kā arī pilnveidot saskarsmes iemaņas, apgūstot jaunas kontaktēšanās stratēģijas saskarsmē ar grūto klientu.

Metodika

Seminārs risināsies īsu diskusiju un treniņu veidā ar aktīvu dalībnieku iesaistīšanu, darbu grupās un lomu spēlēm.

Lasīt vairāk

Menedžmenta ABC 2

Apraksts

Apmācības paredzētas ikvienam vadītājam, kuram ir svarīgi darbinieku darba produktivitāte, efektivitātes izvērtēšana un nosprausto mērķu sasniegšana.

Mērķis

Ir pilnveidot dažādu līmeņu vadītāju komunikācijas prasmes un iemaņas pārrunu vadīšanā ar darbiniekiem. „Pēc kādiem kritērijiem vajadzētu vērtēt darbinieku? Vai darbiniekam ir saprotams, ko Jūs no viņa sagaidāt? Cik efektīvi darbinieks strādā, ņemot vērā uzstādītos mērķus un sasniegtos rezultātus? Kā veikt pārrunas ar darbinieku? Kā likt darbiniekam mainīties? Kāds ir mans vadības / mācīšanas stils? Kā panākt, lai darbinieks sāk pārmaiņas savā darbības stilā? Kā vadīt padotos ar dažādiem kompetences līmeņiem? Kā pareizi sagatavot darbiniekus pārmaiņām? Kā pareizi aizrādīt darbiniekam, likt mainīties, neiznīcinot viņa personību?”

Metodika

Ir īsu diskusiju un treniņu veidā ar aktīvu dalībnieku iesaistīšanu darba grupās, lomu spēlēs un situāciju analīzēs. Aizpildot testu, katrs vadītājs izvertēs savu vadības / mācīšanas stilu. Kā arī izspēlēs (lomu spēli) reālu ikdienas situāciju (kura ir ieplānota vai notiks tuvākajā laikā, ar kādu konkrētu darbinieku par konkrēto tēmu) vedot pārrunas ar darbinieku ("darbinieks" būs apmācību vadītājs). Pēc katras lomu spēles dalībnieks saņems atgriezenisko saiti gan no kolēģiem, gan no apmācību vadītāja.

Lasīt vairāk

Menedžmenta ABC

Apraksts

Apmācības paredzētas ikvienam vadītājam, kuram ir svarīgi vadīt komandu uz mērķi. Radīt šo mērķi redzamu arī visiem pārējiem un aizdegt vēlmi sasniegt to visiem kopā, kā arī pareizi izmantot tos cilvēku un naudas resursus, kas ir pieejami uzņēmuma iekšienē.

Mērķis

Apmācības mērķis ir izskatīt katru vadītāja funkciju: * Plānošana; * Organizācija; * Darbs ar personālu; * Vadīšana; * Kontrole. Izanalizēt savas darbības stiprās un vājās puses, kā arī veikt nepieciešamās izmaiņas savā vadības stilā, lai nākotnē sasniegtu jaunus uzņēmuma noliktos mērķus.

Metodika

Īsu lekciju un diskusiju veidā. Apmācību dalībnieki apgūs programmas saturu, izanalizēs savas vadītāja prasmes aizpildot paškontroles testu. Kā arī praktiskajās nodarbībās un situāciju analīzēs apmācību dalībnieki apgūs veiksmīgas vadības principus u.c. vadīšanas iemaņas.

Lasīt vairāk

Jaunumi

Seminārs "Efektīva pārdošana" notiks 2023. gada 22.-23. martā Lasīt vairāk

Vēlies saņemt jaunumus?

Kontakti

EFEKTĪVA PĀRDOŠANA (Kā pārdot vērtību, nevis cenu) NENOKAVĒ!EFEKTĪVA KLIENTU APKALPOŠANA (Likums Nr. 1 - Ja mēs nerūpējamies par klientu... to izdarīs kāds cits!)MENEDŽMENTA ABC  (Ko darbinieki sagaida no vadītāja)EFEKTĪVA PĀRDOŠANA  (Iebildumi - pārdevēja labākie draugi)PĀRRUNU VEŠANAS PRASMES / MENEDŽMENTA ABC 2 (Darbinieku darba efektivitātes izvērtēšana un  kā veikt produktīvas pārrunas ar darbiniekiem)
EFEKTĪVA PĀRDOŠANA (Kā pārdot vērtību, nevis cenu) NENOKAVĒ!
EFEKTĪVA KLIENTU APKALPOŠANA (Likums Nr. 1 - Ja mēs nerūpējamies par klientu... to izdarīs kāds cits!)
MENEDŽMENTA ABC (Ko darbinieki sagaida no vadītāja)
EFEKTĪVA PĀRDOŠANA (Iebildumi - pārdevēja labākie draugi)
PĀRRUNU VEŠANAS PRASMES / MENEDŽMENTA ABC 2 (Darbinieku darba efektivitātes izvērtēšana un kā veikt produktīvas pārrunas ar darbiniekiem)