Semināru grafiks

Telemārketings

Apraksts

Semināra programma paredzēta pārdevējiem, kas nodarbojas ar klientu apkalpošanu un pārdošanu pa telefonu.

Mērķis

Apgūt praktiskus pārdošanas paņēmienus un metodes, lai uzlabotu pārdošanas un klientu apkalpošanas rezultātus darbā pa telefonu.

Metodika

Īsas lekcijas mijas ar individuālām un grupu nodarbībām. Praktiskajās nodarbībās dalībnieki strādās ar savas kompānijas piedāvātajiem pakalpojumiem. Īsās lekcijās gūto informāciju dalībnieki savā atmiņā nostiprina, pielietojot to individuālajos un grupu darbos.

Lasīt vairāk

Efektīva pārdošana

Apmācības mērķis ir pilnveidot dalībnieku prasmes un iemaņas profesionālajā pārdošanas sarunas vadīšanā ar esošajiem klientiem un kā veidot attiecības ar jauniem klientiem (B2B, B2C & H2H) un kā saglabāt tās ilgtermiņā.

Mērķauditorija - dažāda kalibra pārdevēji, kuri vēlas pārdot vairāk nekā vakardien un iegūt jaunu dopingu turpmākajam darbam.
 

Lasīt vairāk

Menedžmenta ABC 2

Apmācības mērķis ir pilnveidot dažādu līmeņu vadītāju komunikācijas prasmes un iemaņas pārrunu vadīšanā ar darbiniekiem.


"Pēc kādiem kritērijiem vajadzētu vērtēt darbinieku? Vai darbiniekam ir saprotams, ko Jūs no viņa sagaidāt? Cik efektīvi darbinieks strādā, ņemot vērā uzstādītos mērķus un sasniegtos rezultātus? Kā veikt pārrunas ar darbinieku? Kā likt darbiniekam mainīties? Kāds ir mans vadības / mācīšanas stils? Kā panākt, lai darbinieks sāk pārmaiņas savā darbības stilā? Kā vadīt padotos ar dažādiem kompetences līmeņiem? Kā pareizi sagatavot darbiniekus pārmaiņām? Kā pareizi aizrādīt darbiniekam, likt mainīties, neiznīcinot viņa personību?"


Mērķauditorija
 - dažāda kalibra vadītāji, kuriem ir svarīga darbinieku darba produktivitāte un nosprausto mērķu sasniegšana.

Lasīt vairāk

Menedžmenta ABC

Apmācības mērķis ir izskatīt katru vadītāja funkciju: 

  • Plānošana
  • Organizācija
  • Darbs ar personālu
  • Vadīšana
  • Kontrole

Izanalizēt savas darbības stiprās un vājās puses, kā arī veikt nepieciešamās izmaiņas savā vadības stilā, lai nākotnē sasniegtu jaunus uzņēmuma noliktos mērķus.
 
Mērķauditorija - dažāda kalibra vadītāji, kuriem ir svarīgi vadīt komandu uz mērķi. Radīt šo mērķi redzamu arī visiem pārējiem un aizdegt vēlmi sasniegt to visiem kopā, kā arī pareizi izmantot tos cilvēku un naudas resursus, kas ir pieejami uzņēmuma iekšienē.

Lasīt vairāk

Darbs ar grūto klientu

Apmācības mērķis ir palīdzēt dalībniekiem izstrādāt rīcības plānu iebildumu apiešanai un pilnveidot saskarsmes iemaņas, apgūstot jaunas kontaktēšanās stratēģijas darbā ar grūto klientu (B2B, B2C & H2H), lai noslēgtu vairāk darījumus.

Mērķauditorija - dažāda kalibra pārdevēji, kuri ir ieinteresēti noslēgt vairāk darījumus nekā vakardien - attīstot savas pārdošanas prasmes darbā ar grūto klientu (konfliktsituācijās un kad klients izsaka iebildumus). 

Lasīt vairāk

Jaunumi

Seminārs "Efektīva pārdošana`` notiks 2018. gada . 23. Jūlijā Lasīt vairāk

SIA PERFECT SALES International consulting company ir kļuvusi par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) biedru, tādējādi apstiprinot vēlmi aktīvi līdzdarboties Latvijas uzņēmējdarbības vides attīstīšanā. Lasīt vairāk

Vēlies saņemt jaunumus?

Kontakti

Mob.: +371 27094441
Tālrunis: +371 67517702
Tālrunis: +371 67517703
Tālrunis: +371 67517704
Tālrunis: +371 67517705
Tālrunis/fakss: + 371 67395999
e-pasts: info@perfectsales.lv

"EFEKTĪVA PĀRDOŠANA"  (Iebildumi - pārdevēja labākie draugi)"EFEKTĪVA KLIENTU APKALPOŠANA" (Likums Nr. 1 - Ja mēs nerūpējamies par klientu... to izdarīs kāds cits!)"MENEDŽMENTA ABC"  (Ko darbinieki sagaida no vadītāja)"EFEKTĪVA PĀRDOŠANA"  (Kā pārdot vērtību, nevis cenu) NENOKAVĒ!"PĀRRUNU VEŠANAS PRASMES" / "MENEDŽMENTA ABC 2" (Darbinieku darba efektivitātes izvērtēšana un  kā veikt produktīvas pārrunas ar darbiniekiem)"Perfect Sales" ir kļuvusi par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) biedru, ar šo sadarbības soli apstiprinot vēlmi aktīvi darboties uzņēmējdarbības vides attīstīšanā Latvijā!
"EFEKTĪVA PĀRDOŠANA" (Iebildumi - pārdevēja labākie draugi)
"EFEKTĪVA KLIENTU APKALPOŠANA" (Likums Nr. 1 - Ja mēs nerūpējamies par klientu... to izdarīs kāds cits!)
"MENEDŽMENTA ABC" (Ko darbinieki sagaida no vadītāja)
"EFEKTĪVA PĀRDOŠANA" (Kā pārdot vērtību, nevis cenu) NENOKAVĒ!
"PĀRRUNU VEŠANAS PRASMES" / "MENEDŽMENTA ABC 2" (Darbinieku darba efektivitātes izvērtēšana un kā veikt produktīvas pārrunas ar darbiniekiem)
"Perfect Sales" ir kļuvusi par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) biedru, ar šo sadarbības soli apstiprinot vēlmi aktīvi darboties uzņēmējdarbības vides attīstīšanā Latvijā!