Days Hotel Riga VEF

Visas semināra tēmas bija svarīgas. Ieguvu zināšanu atkārtošanu, motivāciju, daudz pozitīvu emociju un jaunas idejas turpmākajam darbam. Man ļoti patika seminārs un noteikti vēlētos ar jums sadarboties turpmāk.

Gita Tobisa

Vissvarīgākās tēmas bija konfliktu risināšana un mana attieksme ikdienas darbā. Ieguvu zināšanas, kas var palīdzēt ne tikai darbā, bet arī dzīvē. Seminārā atjaunoju vecas zināšanas un ieguvu jaunas. Pozitīvs, iedrošinošs seminārs ar informāciju, kas noder jebkurai situācijai.

Oskara Kalniņš

Vissvarīgākās tēmas bija attieksmes nozīmīgums un sarunā frāzes, kuras vajadzētu un nevajadzētu lietot. Seminārā atsvaidzināju savas iepriekšējās iemaņas un uzzināju jaunas lietas par komunikāciju. Seminārā labi apvienots praktiskās zināšanas ar teoriju. Ļoti pozitīva atmosfēra.

Eva Tāle

Vissvarīgākā tēma bija pareiza sadarbība ar klientu. Seminārā atsvaidzināju esošās zināšanas un ieguvu konkrētus piemērus, kā rīkoties dažādās situācijās. Dinamisks un interesants seminārs.

Elīna Graudiņa

Visas tēmas bija svarīgas. Ieguvu informāciju, kas noderēs turpmākajam darbam. Seminārs bija ļoti noderīgs strādājot apkalpošanas sfērā, jo palīdzēja pilnveidot zināšanas, kā labāk strādāt ar klientiem.

Mārtiņš Laugalis

Vissvarīgākās tēmas bija attieksme, kā pareizāk atbildēt uz telefona zvaniem un kā labāk risināt konfliktus. Seminārā ieguvu labas atziņas par klienta apkalpošanu. Ļoti atraktīvs, interesants, unikāls seminārs. Viegli kontaktēties ar pasniedzēju un uztvert informāciju.

Linda Volinska

Vissvarīgākās tēmas bija klienta apkalpošana un kā pareizāk izturēties pret saniknotiem klientiem. Seminārā ieguvu daudz pārdomas, kā turpmāk labāk strādāt ar klientiem. Seminārā ļoti labs lektors un interesanti piemēri no dzīves.

Zane Sproģe

Vissvarīgākās tēmas bija tieši par klienta nomierināšanu un pareizu komunikāciju. Ieguvu daudz jaunu informāciju, kas noderēs turpmākajās dzīvē. Seminārs bija noderīgs un jautrs. Es noteikti vēlētos vel apmeklēt šādus seminārus.

Ronalds Apiņš,

Vissvarīgākās tēmas bija komunikācijas ar klientu un sarunas veidošana. Seminārā ieguvu pārliecību par dažām lietām savā profesionālā darbībā. Vēlētos vairāk un padziļinātāk pamācīties, tieši praktiskās nodarbībās.

Tomass Dzenis

Vissvarīgākās tēmas bija attieksme un domāšanas shēma. Seminārā atsvaidzināju jau it kā zināmas, bet piemirstas lietas. Lieliski piemēri un tēmas par attieksmi lika aizdomāties. Saistoši, interesanti un efektīvi pasniegta informācija. Paldies!

Zinta Krasina

Vissvarīgākās tēmas bija attieksme, kas var mainīt visu dienu, negatīvu konfliktsituāciju risināšana. Seminārā ieguvu velmi visās dienās justies pozitīvi, kā arī atkārtoju jau zināmas lietas, kuras bija piemirsušās. Iepazinos arī ar citiem kolēģiem. Atraktīvi un interesanti pasniegta informācija.

Jeļena Možarova

Visas tēmas seminārā bija svarīgas un noderīgas, jo atgādināja piemirstas lietas un iemācīja ko jaunu. Ieguvu pārliecību, par katra klienta svarīgumu, lai arī kāds viņš nebūtu. Par visu svarīgākā ir attieksme. Žetons Armandam Ābelītim pat vadīšanu. Miegs nenāca nemaz seminārā laikā un labprāt apmeklētu vel kādu semināru.

Irīna Rjapolova

Visas tēmas bija superīgas, kuras kopā sakopojot, rada labu klienta apkalpošanas līmeni. Seminārā ieguvu daudz jaunu zināšanu, kā arī atsvaidzināju piemirstās lietas. Super seminārs un Armandam Ābelīti cepuri nost manā priekšā. 

Jānis Macpans

Vissvarīgākās tēmas bija attieksme, domāšana un verbālā/neverbālā komunikācija. Ieguvu labas emocijas un vecās informācijas atsvaidzināšanu, kā arī daudz jaunas idejas, kuras izstenošu, klientu apkalpošanā.

Rasa Jaunzeme

Vissvarīgākās tēmas bija attieksme un klienta lēmumu pieņemšanas lēmumu shēma. Ieguvu viennozīmīgi pozitīvu grūdienu ceļā un labāku domāšanu. Deva spēju sapurināt sevi un noskaņot sevi pozitīvāku. Laiks seminārā pagāja nemanot.

Kristīne Bērziņa

Vissvarīgākās tēmas bija kā uzvesties konflikta situācijās un ko vajadzētu un ko nevajadzētu teikt klientam. Ieguvu papildus zināšanas par to, kas obligāti jādara, apkalpojot klientu. Liels pluss ir tas, ka seminārā bija izklāstītas daudzas reālas situācijas, jo vienmēr ir vieglāk iemācīties no piemēriem.

Inna Mina

Vissvarīgākās tēmas bija par attieksmi, un es ieguvu skatu par savu individuālo attieksmi pret klientiem. Seminārā ieguvu jaunas un unikālas zināšanas, kas obligāti man palīdzēs darbā un privātajā dzīvē. Pasniedzējam piemita vienreizējas prezentēšanas spējas un īsa, konkrēta tēmas izklāstīšana.

Oskars Reinovskis

Vissvarīgākās tēmas bija par pareizu klientu apkalpošanu un klientu noturēšanu. Ieguvu zināšanas, kas palīdzēs labāk strādāt ar klientiem. Ļoti interesants seminārs, būs ko atcerēties, jo bija daudz piemēri no dzīves, kas noderēs dzīvē.

Aiva Rudzīte
"Perfect Sales" ir kļuvusi par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) biedru, ar šo sadarbības soli apstiprinot vēlmi aktīvi darboties uzņēmējdarbības vides attīstīšanā Latvijā!"EFEKTĪVA PĀRDOŠANA"  (Iebildumi - pārdevēja labākie draugi)"MENEDŽMENTA ABC"  (Ko darbinieki sagaida no vadītāja)"EFEKTĪVA KLIENTU APKALPOŠANA" (Likums Nr. 1 - Ja mēs nerūpējamies par klientu... to izdarīs kāds cits!)"PĀRRUNU VEŠANAS PRASMES" / "MENEDŽMENTA ABC 2" (Darbinieku darba efektivitātes izvērtēšana un  kā veikt produktīvas pārrunas ar darbiniekiem)"EFEKTĪVA PĀRDOŠANA"  (Kā pārdot vērtību, nevis cenu) NENOKAVĒ!
"Perfect Sales" ir kļuvusi par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) biedru, ar šo sadarbības soli apstiprinot vēlmi aktīvi darboties uzņēmējdarbības vides attīstīšanā Latvijā!
"EFEKTĪVA PĀRDOŠANA" (Iebildumi - pārdevēja labākie draugi)
"MENEDŽMENTA ABC" (Ko darbinieki sagaida no vadītāja)
"EFEKTĪVA KLIENTU APKALPOŠANA" (Likums Nr. 1 - Ja mēs nerūpējamies par klientu... to izdarīs kāds cits!)
"PĀRRUNU VEŠANAS PRASMES" / "MENEDŽMENTA ABC 2" (Darbinieku darba efektivitātes izvērtēšana un kā veikt produktīvas pārrunas ar darbiniekiem)
"EFEKTĪVA PĀRDOŠANA" (Kā pārdot vērtību, nevis cenu) NENOKAVĒ!