Menedžmenta ABC

Apraksts

Apmācības paredzētas ikvienam vadītājam, kuram ir svarīgi vadīt komandu uz mērķi. Radīt šo mērķi redzamu arī visiem pārējiem un aizdegt vēlmi sasniegt to visiem kopā, kā arī pareizi izmantot tos cilvēku un naudas resursus, kas ir pieejami uzņēmuma iekšienē.

Mērķis

Apmācības mērķis ir izskatīt katru vadītāja funkciju: * Plānošana; * Organizācija; * Darbs ar personālu; * Vadīšana; * Kontrole. Izanalizēt savas darbības stiprās un vājās puses, kā arī veikt nepieciešamās izmaiņas savā vadības stilā, lai nākotnē sasniegtu jaunus uzņēmuma noliktos mērķus.

Metodika

Īsu lekciju un diskusiju veidā. Apmācību dalībnieki apgūs programmas saturu, izanalizēs savas vadītāja prasmes aizpildot paškontroles testu. Kā arī praktiskajās nodarbībās un situāciju analīzēs apmācību dalībnieki apgūs veiksmīgas vadības principus u.c. vadīšanas iemaņas.

Programmas saturs un tēma 1 diena

Menedžmenta process:

 • Piecas vadītāja funkcijas;
 • Paškontroles tests;
 • Laika plānošanas metodes.

Kā kļūt par efektīvu vadītāju:

 • Vadības pamatprincipi;
 • Prasības, kas jāievēro veiksmīgam vadītājam;
 • Ko darbinieki sagaida no vadītāja;
 • Līdera pamatiezīmes;
 • Ar ko atšķiras vadītājs no līdera.

Kāpēc sapulces nav efektīvas:

 • Septiņas atslēgas veiksmīgu sapulču norisei.

Darbinieku motivācija:

 • Kas ir svarīgi darbiniekiem;
 • Kā motivēt jūsu darbiniekus strādāt efektīvāk;
 • 10 efektīvākie stimulēšanas līdzekļi.

Kāpēc jāvērtē padotie:

 • Kā kontrolēt un izmērīt personāla darba uzdevumus.

Darba deleģēšana:

 • Kā paveikt darbu, neņemot tajā dalību.


Darbs ar cilvēkiem / Komunikācija:

 • Kā skaidri nodot informāciju darbiniekiem;
 • Kā nojaukt šķēršļus komunikācijā;
 • Māksla klausīties;
 • Kā izturēties pret saniknotiem darbiniekiem.

Semināru vadīs

Viens no labākajiem Baltijas ekspertiem menedžmentā, pārdošanā un klientu apkalpošanā "Perfect Sales Academy" direktors Armands Ābelītis.
MENEDŽMENTA ABC (Ko darbinieki sagaida no vadītāja)PĀRRUNU VEŠANAS PRASMES / MENEDŽMENTA ABC 2 (Darbinieku darba efektivitātes izvērtēšana un kā veikt produktīvas pārrunas ar darbiniekiem)EFEKTĪVA PĀRDOŠANA (Iebildumi - pārdevēja labākie draugi)EFEKTĪVA KLIENTU APKALPOŠANA (Likums Nr. 1 - Ja mēs nerūpējamies par klientu... to izdarīs kāds cits!)EFEKTĪVA PĀRDOŠANA (Kā pārdot vērtību, nevis cenu) NENOKAVĒ!
MENEDŽMENTA ABC (Ko darbinieki sagaida no vadītāja)
PĀRRUNU VEŠANAS PRASMES / MENEDŽMENTA ABC 2 (Darbinieku darba efektivitātes izvērtēšana un kā veikt produktīvas pārrunas ar darbiniekiem)
EFEKTĪVA PĀRDOŠANA (Iebildumi - pārdevēja labākie draugi)
EFEKTĪVA KLIENTU APKALPOŠANA (Likums Nr. 1 - Ja mēs nerūpējamies par klientu... to izdarīs kāds cits!)
EFEKTĪVA PĀRDOŠANA (Kā pārdot vērtību, nevis cenu) NENOKAVĒ!