Menedžmenta ABC 2

Tuvākie semināra datumi

24.07.2020

Apraksts

Apmācības paredzētas ikvienam vadītājam, kuram ir svarīgi darbinieku darba produktivitāte, efektivitātes izvērtēšana un nosprausto mērķu sasniegšana.

Mērķis

Ir pilnveidot dažādu līmeņu vadītāju komunikācijas prasmes un iemaņas pārrunu vadīšanā ar darbiniekiem. „Pēc kādiem kritērijiem vajadzētu vērtēt darbinieku? Vai darbiniekam ir saprotams, ko Jūs no viņa sagaidāt? Cik efektīvi darbinieks strādā, ņemot vērā uzstādītos mērķus un sasniegtos rezultātus? Kā veikt pārrunas ar darbinieku? Kā likt darbiniekam mainīties? Kāds ir mans vadības / mācīšanas stils? Kā panākt, lai darbinieks sāk pārmaiņas savā darbības stilā? Kā vadīt padotos ar dažādiem kompetences līmeņiem? Kā pareizi sagatavot darbiniekus pārmaiņām? Kā pareizi aizrādīt darbiniekam, likt mainīties, neiznīcinot viņa personību?”

Metodika

Ir īsu diskusiju un treniņu veidā ar aktīvu dalībnieku iesaistīšanu darba grupās, lomu spēlēs un situāciju analīzēs. Aizpildot testu, katrs vadītājs izvertēs savu vadības / mācīšanas stilu. Kā arī izspēlēs (lomu spēli) reālu ikdienas situāciju (kura ir ieplānota vai notiks tuvākajā laikā, ar kādu konkrētu darbinieku par konkrēto tēmu) vedot pārrunas ar darbinieku ("darbinieks" būs apmācību vadītājs). Pēc katras lomu spēles dalībnieks saņems atgriezenisko saiti gan no kolēģiem, gan no apmācību vadītāja.

Programmas saturs un tēma 2 diena

Darba efektivitātes uzlabošana:

 • Pēc kādiem kritērijiem vajadzētu vērtēt darbinieku;
 • Kā izvērtēt konkrēto kritēriju, u.c.


Instrumenti, lai analizētu darba izpildījuma trūkumus / nepietiekamības darbinieku izpildījumā:

 • Vai darbiniekam ir saprotams, ko Jūs no viņa sagaidāt;
 • Cik efektīvi darbinieks strādā, ņemot vērā uzstādītos mērķus un sasniegtos rezultātus;
 • Kādas darbības viņi izvēlējās, lai mēģinātu uzlabot situāciju;
 • Kādi vērtēšanas un pārbaudes procesi būtu vēl nepieciešami, lai uzlabotu darbinieku darba efektivitāti.

Pārmaiņu ieviešana: 

 • Kā sagatavot darbiniekus pārmaiņām;
 • Kāpēc darbinieki pretojas pārmaiņām;
 • Kā novērst darbinieku pretošanos pārmaiņām.

Darbs ar cilvēkiem / Komunikācija:

 • Kā veikt pārrunas ar darbiniekiem;
 • Kā profesionāli aizrādīt darbiniekam neiznīcinot viņa personību;
 • Kā likt darbiniekam mainīties;
 • Kā rīkoties, ja darbinieks grauj jūsu autoritāti;
 • Septiņi soļi vedot "smagas" pārrunas ar darbinieku.

Kāds ir mans vadības / mācīšanas stils?

 • Tests/ 4 dažādi / mācīšanas stili un to izmantošana;
 • Apmācību procesa 10 soļi;
 • Vienkārša pieeja atgriezeniskajai saitei.

Personīgās attīstības plāns.

Semināru vadīs

Viens no labākajiem Baltijas ekspertiem menedžmentā, pārdošanā un klientu apkalpošanā "Perfect Sales" direktors Armands Ābelītis.
"EFEKTĪVA PĀRDOŠANA" (Kā pārdot vērtību, nevis cenu) NENOKAVĒ!"PĀRRUNU VEŠANAS PRASMES" / "MENEDŽMENTA ABC 2" (Darbinieku darba efektivitātes izvērtēšana un kā veikt produktīvas pārrunas ar darbiniekiem)"EFEKTĪVA KLIENTU APKALPOŠANA" (Likums Nr. 1 - Ja mēs nerūpējamies par klientu... to izdarīs kāds cits!)"MENEDŽMENTA ABC" (Ko darbinieki sagaida no vadītāja)"EFEKTĪVA PĀRDOŠANA" (Iebildumi - pārdevēja labākie draugi)"Perfect Sales" ir kļuvusi par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) biedru, ar šo sadarbības soli apstiprinot vēlmi aktīvi darboties uzņēmējdarbības vides attīstīšanā Latvijā!
"EFEKTĪVA PĀRDOŠANA" (Kā pārdot vērtību, nevis cenu) NENOKAVĒ!
"PĀRRUNU VEŠANAS PRASMES" / "MENEDŽMENTA ABC 2" (Darbinieku darba efektivitātes izvērtēšana un kā veikt produktīvas pārrunas ar darbiniekiem)
"EFEKTĪVA KLIENTU APKALPOŠANA" (Likums Nr. 1 - Ja mēs nerūpējamies par klientu... to izdarīs kāds cits!)
"MENEDŽMENTA ABC" (Ko darbinieki sagaida no vadītāja)
"EFEKTĪVA PĀRDOŠANA" (Iebildumi - pārdevēja labākie draugi)
"Perfect Sales" ir kļuvusi par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) biedru, ar šo sadarbības soli apstiprinot vēlmi aktīvi darboties uzņēmējdarbības vides attīstīšanā Latvijā!