Praktiska darbinieku motivācija

2015-03-02

Ja Jūs sekosiet Herzberga principiem, Jums drīz var ienākt prātā 40 vai 50
 idejas (ar dažām sakritībām kategorijās) praktiskai motivācijai, un visas tās ir  ar neierobežoti radošām variācijām.

MĒRĶA SASNIEGŠANA  

 • Daudzveidīgi tirdzniecības mērķi (ne tikai pārdošanas līmenī);
 • Darba standarti;
 • Projekti un uzdevumi -vingrinājumi;
 • Dažādas kvalifikācijas;
 • Kvalitatīvie mērķi;
 • Atskaites/diskusijas par mērķa sasniegšanu.

ATZINĪBA

 • Vairāk uzslavu (regulāri pa telefonu, vēstulēs, tiekoties);
 • Mazāk kritikas;
 • Simboliska atzinība (pusdienas, mazas dāvaniņas);
 • Stimulēšana/apbalvojumi/balvas;
 • Amati (vecākais pārdevējs, sezonas pārdevējs);
 • Grafiki/salīdzinošās tabulas;
 • Informācijas lapas;
 • Laika efektīva izmantošana;
 • Algas/prēmijas pielikums;
 • Regulāra saskarsme/atgriezeniskā saite.

PATS DARBS

 • Skaidrība darbā/paskaidrojumi;
 • Darba standarti (jau atzīmēti);
 • Daudzveidība (mainiet atskaites, pat darba robežas laiku pa laikam);
 • Tiesības strādāt pēc savas izvēles;
 • Mazāk garlaicības/rutīnas;
 • Lepnums/entuziasms;
 • Komandas gars;
 • Atbalsts darbā;
 • Kolektīvie lēmumi.

ATBILDĪBA

 • Vairāk atbildības darbā (nozīmēt balvas);
 • Vairāk informācijas (par produkcijas rentabilitāti);
 • Tirgus attīstības un klienta ieinteresētības loma;
 • Prezentācija sanāksmēs;
 • Apmācības sesijas sanāksmēs;
 • Tirdzniecības pasākumu organizācija;
 • Iesaistīšana plānošanā/pašveidotie plāni;
 • Tirdzniecības rokasgrāmatu izdošana;
 • Mazāk kontroles;
 • Jaunu ideju atbalsts;
 • Specializācija.

IZVIRZĪŠANA

 • Karjeras plāns (piemēram, “ ātri augošs “ personāls);
 • Atbalsts;
 • Darba statusa paaugstināšana;
 • Algas pielikums;
 • Sanāksmes (regulāri);
 • Darbs/karjera/plāni;
 • Apmācība/ pašpilnveidošanās;
 • Pagaidu komandas (piemēram, svētkos, sanāksmēs);
 • Personības vajadzību izpēte (piemēram, palīdzība meistarības iegūšanā vai kvalifikācijas paaugstināšanā);
 • Darba izmaiņas/pieredze/otršķirīgas lietas/
 • Jauno darbinieku apmācība.

Saraksts var būt izmainīts un papildināts pamatojoties uz Jūsu pieredzi, un tam jādarbojas kā pastāvīgam katalizatoram, kas mudina darbinieku būt aktīvam.

Armands Ābelītis
„Perfect Sales” Direktors
Pārdošanas, klientu apkalpošanas un menedžmenta apmācību programmu autors un pasniedzējs.

"MENEDŽMENTA ABC" (Ko darbinieki sagaida no vadītāja)"EFEKTĪVA PĀRDOŠANA" (Iebildumi - pārdevēja labākie draugi)"EFEKTĪVA PĀRDOŠANA" (Kā pārdot vērtību, nevis cenu) NENOKAVĒ!"Perfect Sales" ir kļuvusi par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) biedru, ar šo sadarbības soli apstiprinot vēlmi aktīvi darboties uzņēmējdarbības vides attīstīšanā Latvijā!"EFEKTĪVA KLIENTU APKALPOŠANA" (Likums Nr. 1 - Ja mēs nerūpējamies par klientu... to izdarīs kāds cits!)"PĀRRUNU VEŠANAS PRASMES" / "MENEDŽMENTA ABC 2" (Darbinieku darba efektivitātes izvērtēšana un kā veikt produktīvas pārrunas ar darbiniekiem)
"MENEDŽMENTA ABC" (Ko darbinieki sagaida no vadītāja)
"EFEKTĪVA PĀRDOŠANA" (Iebildumi - pārdevēja labākie draugi)
"EFEKTĪVA PĀRDOŠANA" (Kā pārdot vērtību, nevis cenu) NENOKAVĒ!
"Perfect Sales" ir kļuvusi par Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) biedru, ar šo sadarbības soli apstiprinot vēlmi aktīvi darboties uzņēmējdarbības vides attīstīšanā Latvijā!
"EFEKTĪVA KLIENTU APKALPOŠANA" (Likums Nr. 1 - Ja mēs nerūpējamies par klientu... to izdarīs kāds cits!)
"PĀRRUNU VEŠANAS PRASMES" / "MENEDŽMENTA ABC 2" (Darbinieku darba efektivitātes izvērtēšana un kā veikt produktīvas pārrunas ar darbiniekiem)